Menu

Bewijsbeslag

In een juridisch geschil wordt wel eens gezegd: ‘Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen’. Het beschikken over overtuigend bewijs kan u helpen uw gelijk te halen. Het is echter niet altijd het geval dat er aantoonbaar bewijs voorhanden is. Wanneer de wederpartij beschikt over dergelijk bewijs, dan is het niet vanzelfsprekend dat zij dit op verzoek zullen overleggen. In voorkomende gevallen zal de wederpartij het bestaan hiervan ontkennen en zich willen ontdoen van dergelijk bewijs.

Data preventief veilig stellen

Papieren administratie, facturen of geprinte e-mail correspondentie vinden gemakkelijk hun weg naar de papierversnipperaar. Voor digitale gegevens geldt dat deze met een druk op de knop kunnen worden verwijderd.

Indien een partij aannemelijk kan maken dat de wederpartij beschikt over dergelijk bewijs, kan de rechtbank verzocht worden tot het verlenen van toestemming voor bewijsbeslag. Na uitspraak van de Hoge Raad in 2013 geldt dit niet alleen voor zaken rondom intellectueel eigendom (IE), maar ook in overige civiele zaken.

Bewijsbeslag wordt gelegd om te conserveren, preventief veilig te stellen. Het heeft als doel het voorkomen dat bepaalde goederen of gegevens worden weg gemaakt voordat een rechter uitspraak heeft kunnen doen over de zaak. Dit beslag kan plaatsvinden bij de wederpartij en tevens bij derden.

Helder omschreven digitaal bewijs

Eén van de voorwaarden om over te kunnen gaan tot bewijsbeslag, is dat er duidelijk wordt omschreven welke bescheiden precies in beslag moeten worden genomen; er mag geen sprake zijn van een zogenaamde ‘fishing expedition’, in de hoop later iets van belang aan te zullen treffen. De betreffende bescheiden dienen zoveel mogelijke beperkt te worden tot de relevante periode en type document.

PSG Forensics staat beslagleggers bij in het beslag van digitale omgevingen. Onze ervaren specialisten helpen u onnodige kosten te besparen door onze kenmerkende, efficiënte werkwijze en moderne forensische hardware die ons in staat stellen grote hoeveelheden data binnen korte tijd veilig te stellen.

Om uw gelijk te kunnen krijgen, kunnen wij op uw verzoek (en na toestemming rechtbank) het bewijsbeslag voor u analyseren en het bewijs op begrijpelijke wijze presenteren.

Wilt u meer weten?

Schrijf je in voor de PSG Nieuwsbrief