Menu

Gepubliceerd: 2 mei 2019, Rémon Verkerk Online krantenkoppen en vooraanstaande securitybloggers koppen dagelijks over het zoveelste datalek, waarbij persoonsgegevens en inloggegevens op straat komen te liggen. Zo stuitten onderzoekers afgelopen maand op meerdere online databases met daarin gegevens afkomstig van zo’n 60 miljoen LinkedIn-profielen. Bij dergelijke datalekken worden ook veelal gebruikersnamen en wachtwoorden buitgemaakt, waarvan …

Rémon Verkerk, 15 april 2019 Uit de terminologie ‘data recovery’ kun je reeds opmaken dat verwijderde bestanden niet altijd permanent van een opslagmedium verdwenen zijn. Vaak worden bestanden alleen maar door het besturingssysteem bestempeld als data die overschreven kan worden. Met de juiste tools kun je deze zogenaamd verwijderde bestanden terughalen. “Is zelf bestanden terughalen …

Rémon Verkerk, 8 april 2019 Wat zou de wereld er 10 jaar geleden anders uit hebben gezien, wanneer ík destijds de kennis en middelen tot mijn beschikking had van vandaag de dag. Welnu, ik besef mij goed de mate van arrogantie die ik met deze uitspraak tentoonspreid. De wereld zou er in werkelijkheid niet heel …

Gepubliceerd: 15-03-2019, Rémon Verkerk Begin 2019 telde de Nederlandse politie in totaal 1774 cold cases. Sinds 2013 werkt de politie structureel aan het oplossen van deze zaken, waarvan er inmiddels zo’n 57 zijn opgelost. De ontwikkeling van forensische opsporingsmethodieken biedt tal van nieuwe mogelijkheden en kan alsnog leiden tot het vinden van daders en antwoorden …

Gepubliceerd: 25-03-2019, Remon Verkerk Een digitaal forensisch onderzoek biedt een schat aan nieuwe informatie die kan bijdragen aan de waarheidsvinding. Wat zijn de activiteiten van een individu geweest in een bepaalde periode, met wie heeft er communicatie plaatsgevonden, waar bevond iemand zich, is er sprake van voorbereidingshandelingen? Om de benodigde informatie te vinden, dienen de …

Gepubliceerd: 15-03-2019, Remon Verkerk Data is kwetsbaar en een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Ongewild worden bestanden gewist of zijn deze niet meer benaderbaar door bijvoorbeeld hardware-falen of door toedoen van de zoveelste uitbraak van kwaadaardige software (malware). Wanneer dit bedrijfskritische data betreft, vakantievideo’s of trouwreportage dan is het fijn als u beschikt …

Gepubliceerd: 05-03-2019, Remon Verkerk Computers, smartphones, IP-camera, drones, auto’s, slimme verlichting en waterkokers; wat hebben deze objecten gemeen? Ze kunnen in potentie digitale gegevens bevatten die kunnen bijdragen aan een onderzoek naar waarheidsvinding. Dit bewijs kan ondersteunend zijn aan het ‘reguliere’ tactisch onderzoek, maar is dikwijls doorslaggevend en zorgt voor een doorbraak in het onderzoek. …

Gepubliceerd: 04-03-2019, Rémon Verkerk Engelse bommenwerpers die tijdens WOII terugkwamen van hun vluchten over Duitsland werden geanalyseerd op kogelgaten. Deze uitgebreide analyses werden uitgevoerd om inzicht te krijgen waar de bommenwerpers het meest geraakt werden en daarmee het meest kwetsbaar waren. Op die plekken werden alle vliegtuigen extra verstevigd. Op zichzelf geen verkeerde benadering, nietwaar? …

Gepubliceerd: 27-02-2019, Rémon Verkerk Cybersecurity is een hot topic. Organisaties investeren in toenemende mate in preventieve maatregelen, teneinde cybercriminelen buiten te houden en hun data te beschermen. Beter voorkomen dan genezen, nietwaar? Het is echter een illusie om je geheel veilig te wanen. Iedere organisatie lekt informatie, zij het door toedoen van kwaadwillenden (bijv. hackers) …

Wilt u meer weten?

Schrijf je in voor de PSG Nieuwsbrief