Menu

Digitaal Forensisch Onderzoek

Digitaal forensisch onderzoek, ofwel digitaal sporenonderzoek, is het verzamelen en analyseren van gegevens uit digitale systemen (hard- en software). Het gaat hierbij onder andere over gegevens ten aanzien van toegang en gebruik.

Research verplicht bij incident met persoonsgegevens

Na een incident is het om meerdere redenen belangrijk om vast te stellen wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest. Indien een incident te maken heeft met persoonsgegevens, is onderzoek zelfs wettelijk verplicht in het kader van Europese privacywetgeving. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Belangrijke vragen bij een incident zijn:

  • Wat is de oorzaak van dit incident?
  • Hoe lang is dit aan de hand geweest?
  • Om welke systemen en welke gegevens gaat het?
  • Is er sprake van opzet of nalatigheid?

Digitaal bewijs

PSG Forensics helpt middels specialistisch forensisch onderzoek bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Het voordeel voor onze klanten is dat zij hiermee beschikken over input voor een goede crisiscommunicatie en inzicht in de impact op de bedrijfsvoering.

Wilt u meer weten?

Schrijf je in voor de PSG Nieuwsbrief